Vzdělávání architektů a institucionální kritika – mezinárodní přednáškový cyklus
2019
Galerie Architektury Brno, z.s.
01308700
spolek
12/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
110 000 Kč
projekt
410 000 Kč
120 000 Kč
15
17,33
1
18,33