MUZEUM DĚTEM - Edukační programy TMB a pracovní listy pro děti a mládež
2014
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
1316/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
25 000 Kč
projekt
80 000 Kč
50 000 Kč
15
15,50
x
15,50