DĚTI TANČÍ - Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
2014
TANEČNÍ SCÉNA
67025391
spolek
1313/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
40 000 Kč
projekt
125 000 Kč
60 000 Kč
15
16,32
x
16,32