Setkávání s kulturou
2014
Svaz důchodců ČR, Městská organizace Brno
69706824
spolek
1308/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
456 000 Kč
70 000 Kč
II. kolo
14,91
x
14,91