Forum Brunense
2014
Společnost přátel Muzea města Brna, o.s.
27048331
spolek
1295/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
40 000 Kč
projekt
130 000 Kč
65 000 Kč
15
17,41
x
17,41