Kulturní spolková činnost
2014
Slovácký krúžek v Brně
70885052
spolek
1276/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
40 000 Kč
činnost
280 000 Kč
46 000 Kč
15
19,00
x
19,00