Sraz s duchem místa
2014
Rezekvítek
15549429
spolek
1243/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
10 000 Kč
projekt
69 000 Kč
42 500 Kč
II. kolo
14,41
x
14,41