Expanded performance
2014
soukromá osoba
x
FO
1230/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
45 000 Kč
25 000 Kč
15
12,86
x
12,86