Opera na cestách - vzdělávací programy pro děti, mládež a dospělé
2014
Opera na cestách
22709835
spolek
1219/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
50 000 Kč
projekt
340 000 Kč
90 000 Kč
II. kolo
14,55
x
14,55