Propagační, přednášková a vydavatelská činnost
2014
Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti
70838909
spolek
1215/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
činnost
200 000 Kč
100 000 Kč
15
11,82
x
11,82