HELLENIKA, zachování řeckého kulturního povědomí
2014
nadační fond HELLENIKA
60552808
nad. fond
1192/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
30 000 Kč
projekt
130 000 Kč
65 000 Kč
15
16,64
x
16,64