VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK MORAVSKÝ, vydání ročníku 66, roku 2014, s příspěvky zaměřenými na tematiku města Brna a Brněnska
2014
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o. s.
00462152
spolek
1186/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
40 000 Kč
projekt
430 000 Kč
60 000 Kč
15
17,14
x
17,14