Režisér Peter Scherhaufer - léta v Divadle (Husa) na provázku
2014
Moravské zemské muzeum
00094862
státní p.o.
1176/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
20 000 Kč
projekt
60 000 Kč
30 000 Kč
15
17,36
x
17,36