Ročenka - Genealogické a heraldické informace
2014
Moravská genealogická a heraldická společnost, o.s.
64327329
spolek
1173/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
10 000 Kč
projekt
35 000 Kč
17 000 Kč
15
15,59
x
15,59