(Ne)zapomenuté stopy
2014
Masarykova univerzita
00216224
v.š.
1166/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
70 000 Kč
projekt
350 000 Kč
200 000 Kč
15
16,05
x
16,05