Dramatické studio Kuřátka
2014
Mateřské centrum "Kuřátka"
68730161
spolek
1141/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
20 000 Kč
projekt
95 000 Kč
30 000 Kč
II. kolo
14,64
x
14,64