Křižovatky křesťanské kultury
2014
Biskupství brněnské
00445142
c.o.
1025/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
15 000 Kč
projekt
48 000 Kč
33 000 Kč
15
15,50
x
15,50