Výstavy v salonku Diecézního muzea
2014
Biskupství brněnské
00445142
c.o.
1024/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
10 000 Kč
projekt
50 000 Kč
35 000 Kč
15
15,41
x
15,41