Festival Bonjour Brno 2014
2014
Alliance Française Brno
00545945
spolek
1014/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
100 000 Kč
projekt
645 000 Kč
270 000 Kč
15
16,32
x
16,32