Zpravodaj Klubu přátel výtvarného umění Brno
2014
Klub přátel výtvarného umění, o.s.
45251428
spolek
1123/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
10 000 Kč
projekt
20 000 Kč
10 000 Kč
15
18,86
x
18,86