Přehled dotací statutárního města Brna
Hudební inkubátor 2014 - série koncertů
2014
FANTOM Promotion s.r.o.
25851489
s.r.o.
1078/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
30 000 Kč
projekt
123 000 Kč
40 000 Kč
15
18,05
x
18,05