Přehled dotací statutárního města Brna
Jazz On 2014 - serie koncertů
2014
FANTOM Promotion s.r.o.
25851489
s.r.o.
1079/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
80 000 Kč
projekt
345 000 Kč
145 000 Kč
15
15,05
x
15,05