Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901-1948)
2019
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
4/V
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
0 Kč
projekt
118 000 Kč
50 000 Kč
15
13,67
1
14,67