Přehled dotací statutárního města Brna
ArtMap Brno
2019
Artmap, z.s.
22906339
spolek
3/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
150 000 Kč
činnost
2 000 Kč
220 000 Kč
15
17
0
17