Sborový zpěv
2014
Smíšený sbor Kantiléna
22859381
spolek
1282/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
činnost
484 000 Kč
80 000 Kč
15
8,18
x
8,18