Přehled dotací statutárního města Brna
Bohuslav Martinů - Polní mše, Proroctví Izaiášovo, Hora tří světel
2014
Slovanský komorní ansámbl o.s.
02329581
spolek
1280/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
560 000 Kč
300 000 Kč
15
8,18
x
8,18