9. Dílna pro nejmladší skladatele
2014
Sdružení Q
41600614
spolek
1263/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
10 000 Kč
projekt
147 000 Kč
10 000 Kč
15
16,32
x
16,32