Podpora činnosti amatérského orchestru
2014
Sdružení příznivců a přátel amatérského orchestru "Mladí brněnští symfonikové - Symfonický orchestr ZUŠ města Brna"
26594897
spolek
1262/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
činnost
94 000 Kč
50 000 Kč
15
17,73
x
17,73