Opus musicum - hudební revue 2014
2014
Opus Musicum, o.p.s.
44992149
o.p.s.
1220/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
70 000 Kč
projekt
1 825 000 Kč
180 000 Kč
15
16,55
x
16,55