Přehled dotací statutárního města Brna
Hudba pro Brno X - koncerty klasické hudby
2014
Komorní dechová harmonie Brno
26535220
spolek
1126/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
20 000 Kč
činnost
100 000 Kč
50 000 Kč
15
17,45
x
17,45