Koncerty Parnas Quintet pro tři brněnské nemocnice
2014
soukromá osoba
x
FO
1124/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
100 000 Kč
70 000 Kč
15
5,27
x
5,27