Sborový zpěv (pronájem, propagace, přeprava, materiál)
2014
"Klub přátel sborového zpěvu na Masarykově univerzitě v Brně"
27019446
spolek
1120/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
činnost
340 000 Kč
110 000 Kč
15
4,27
x
4,27