Přehled dotací statutárního města Brna
Brněnský varhanní festival 2014
2014
Klub moravských skladatelů
62160885
spolek
1117/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
390 000 Kč
80 000 Kč
15
13,91
x
13,91