Pravidelné soustředění Kantilény, sboru dětí a mládeže při FB
2014
Kantiléna o.s.
22888250
spolek
1115/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
70 000 Kč
činnost
1 160 000 Kč
300 000 Kč
15
16,50
x
16,50