Přehled dotací statutárního města Brna
Mezinárodní jazzový festival JAZZFESTBRNO
2014
JAZZFESTBRNO, o.p.s.
21028194
o.p.s.
1111/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
850 000 Kč
projekt
6 500 000 Kč
1 200 000 Kč
15
19,55
x
19,55