Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA X
2014
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462
v.š.
1105/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
30 000 Kč
projekt
150 000 Kč
60 000 Kč
15
15,24
x
15,24