Přehled dotací statutárního města Brna
Janáček Ensemble v Roku české hudby a Romantické inspirace
2014
Janáček Ensemble
22605681
spolek
1104/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
331 000 Kč
50 000 Kč
15
13,14
x
13,14