Stará hudba na hradě Veveří 2014
2014
Hudební lahůdky, o.s.
22719458
spolek
1101/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
280 000 Kč
110 000 Kč
15
11,32
x
11,32