Hudební lahůdky 2014
2014
Hudební lahůdky, o.s.
22719458
spolek
1100/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
80 000 Kč
projekt
620 000 Kč
170 000 Kč
15
18,18
x
18,18