Dust in the Groove - cyklus koncertů
2014
soukromá osoba
x
FO
1095/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
169 500 Kč
66 000 Kč
15
11,09
x
11,09