Přehled dotací statutárního města Brna
Koncertní činnost
2014
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
25318926
o.p.s.
1055/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
1 000 000 Kč
činnost
24 600 000 Kč
3 500 000 Kč
15
19,82
x
19,82