XI. ročník cyklu koncertů staré hudby "Barbara Maria Willi uvádí…"
2014
C.E.M.A. - Central European Music Agency, s.r.o.
26230666
s.r.o.
1037/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
100 000 Kč
projekt
750 000 Kč
200 000 Kč
15
18,91
x
18,91