Vysokoškolský pěvecký sbor (dotace bude použita na uhrazení nájmů, propagaci, honoráře, služby mzdy, dopravné)
2014
Brněnský studentský sbor VOX IUVENALIS
48513822
spolek
1029/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
100 000 Kč
činnost
437 000 Kč
217 000 Kč
15
18,50
x
18,50