Umělecká činnost Brněnského akademického sboru
2014
BAS - Brněnský akademický sbor
26680700
spolek
1023/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
60 000 Kč
činnost
208 000 Kč
70 000 Kč
15
15,09
x
15,09