Mužský pěvecký sbor, pěvecké sdružení
2014
Akademické pěvecké sdružení Moravan
65349407
spolek
1013/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
činnost
236 000 Kč
90 000 Kč
II. kolo
14,09
x
14,09