Výstavy a tvořivost ve Vesně
2014
Vesna, o.p.s.
15529479
o.p.s.
1334/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
64 000 Kč
36 500 Kč
15
16,55
x
16,55