Dílna tradičních lidových řemesel
2014
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
1315/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
117 000 Kč
23 000 Kč
15
17,18
x
17,18