Živá encyklopedie folkloru
2014
Soubor lidových písní a tanců Májek
44991371
spolek
1287/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
53 000 Kč
20 000 Kč
15
17,00
x
17,00