Účast na festivalu ve Finsku
2014
Soubor lidových písní a tanců Májek
44991371
spolek
1286/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
185 000 Kč
100 000 Kč
15
17,91
x
17,91