Krojová obnova
2014
Slovácký soubor Šafrán Brno
75057387
spolek
1279/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
40 000 Kč
20 000 Kč
II. kolo
14,05
x
14,05